Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website surfeninmarokko.nl (en de doorverwijzing surfeninmarokko.be, hierna genoemd “de Website”) en op alle diensten, producten en informatie die via de Website worden aangeboden.

Gebruiksvoorwaarden
Door de Website te bezoeken en gebruik te maken van de aangeboden diensten, stemt de gebruiker in met deze algemene voorwaarden en alle andere bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op de Website.

Intellectuele Eigendomsrechten
Alle inhoud en materialen op de Website, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, logo’s, video’s, geluiden, software en andere elementen, zijn beschermd door auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan Surfen in Marokko of aan derden. Het is niet toegestaan om deze inhoud en materialen te kopiëren, wijzigen, verspreiden, publiceren, verkopen, overdragen of enig ander gebruik te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbende.

Verwijzingen naar externe websites
De Website kan verwijzingen of hyperlinks bevatten naar andere websites die niet onder controle staan van Surfen in Marokko. Surfen in Marokko is niet verantwoordelijk voor de inhoud, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van deze externe websites en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade of verlies veroorzaakt door het gebruik van dergelijke websites.

Aansprakelijkheid
Surf in Marokko streeft ernaar om de informatie op de Website zo nauwkeurig en actueel mogelijk te houden. Echter, Surfen in Marokko biedt geen garanties met betrekking tot de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte informatie. Het gebruik van de Website en de diensten is geheel op eigen risico. Surfen in Marokko is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de diensten.

Wijzigingen
Surfen in Marokko behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen of bij te werken. Eventuele wijzigingen worden van kracht zodra ze op de Website zijn geplaatst. Het wordt aanbevolen om regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
Op deze algemene voorwaarden is zowel het Nederlandse als het Belgische recht van toepassing. Eventuele geschillen die voortvloeien uit het gebruik van de Website of de diensten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Nederland of België, naar keuze van Surfen in Marokko.